Művészeti Egyetem

A Marosvásárhelyi Szíművészeti Egyetem jogelődje a kolozsvári Magyar Zene és Színművészeti Konzervatórium, amelyet 1946-ban, Mihály király törvényerejű rendelete alapján hoztak létre. Az ekkor induló színművészeti oktatás 1948-ban két különálló, román, illetve magyar tannyelvű művészeti intézményben folytatódott . 1950-ben a két intézmény egyesítésével jött létre a Szentgyörgyi István Színművészeti Intézet, a Gheorghe Dima Zeneművészeti Intézet és a Ion Andreescu Képzőművészeti Intézet.

A Szentgyörgyi István Színművészeti Intézet 1954-ig Kolozsváron működött ,színészi és rendezői szakokon folyt az oktatás. 1954-ben az intézetet átköltöztették Marosvásárhelyre, a teljes román tagozatot és a magyar rendezői szakot pedigáthelyezték a Bukaresti Film- és Színművészeti Intézetbe. 1976-tól újraindult a román tannyelvű színészképzés. 1990-ben magyar nyelvű rendezőképzés, 1995-től teatrológiai (színháztudományi), 2002-től bábszínészeti , 2004-ben zenetanári szakokkal bővült az oktatási kínálat. Az oktatási, művészi és tudományos alkotás az egyetem saját tulajdonát képezőépületekben zajlik. a Stúdió Színház az egyetem "művészeti laboratóriuma", amely az ország egyik legjobban felszerelt színpada, saját műhelyekkel, képzett személyzett el, teljes szípadtechnikai, világosító és hangosító felszereléssel.

Cím: 540057 Marosvásárhely, Köteles Sámuel utca, 6 sz.
Telefon: +40-265-266281; magyar tagozat: +40-265-260794
Fax: +40-265-262749 
Honlap: www.uat.ro

Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem

A Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem (rövidítve EMTE, románul Universitatea Sapientia) korszerű, versenyképes oktatási intézményként a román-magyar felsőoktatási és tudományos kapcsolatok új színterét nyitja meg. Az erdélyi magyarság demográfiai, gazdasági és kulturális tagoltságához, eltérő igényeihez igazodva, az EMTE egységes szervezetben, de több lábon álló, rugalmas intézményrendszerben működik. Az EMTE képzési kínálatában olyan területekre összpontosítja figyelmét, amelyek növelik a magyar közösség versenyképességét.

Az önálló magyar nyelvű erdélyi magánegyetem az ország egyetlen olyan egyeteme, amely biztosítja a magyar nemzetiségű fiatalok számára az anyanyelvű felsőoktatást, a műszaki szakokon is. A magyar nyelvű felsőoktatás létrehozása megteremtett e a minél magasabb szintű képzés lehetőségét fiataljaink számára, mivel az anyanyelvű oktatás hatásfoka a legnagyobb.

Az anyanyelvű oktatás létrehozása csak egyik feltétele a magas szintű felsőfokú képzés megvalósításának. Jelentős eredmények csak a hallgatók komoly munkája árán biztosíthatók egyetemünkön. A komoly eredmény titka a megfeszített munka. Karunk nagyon büszke arra, hogy az eddig államvizsgázott hallgatóink kitűnő eredményei alapján, az ország élvonalában vagyunk.

A Marosvásárhelyen folyó felsőoktatást 2001 októberétől a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem Műszaki és Humántudományok Kara bővíti. Ekkor a marosvásárhelyi karon öt szakon kezdődött el az oktatás. Az informatika, mechatronika, számítástechnika és automatizálás szakok indítása a magyar felsőfokú műszaki képzés kezdetét jelentették. A szociálpedagógia szak (2004-től pedagógia) a régió szükségleteihez igazodó humánképzést hivatott kiegészíteni. A kar képzési kínálata 2002-ben – a korigényeihez és a piac elvárásaihoz igazodva – a kommunikáció és közkapcsolatok szakkal, valamint a kertészmérnöki szakkal bővült.

A karunkon végzett hallgatók sikeres licensz- és államvizsga, valamint kitűnő munkahelyi elhelyezkedésük és onnan kapott ajánlások réven több szak akkreditációs csomagja leadásra került, így már a 2008-ban felvételiző diákjaink sok akkreditált szakon kezdhetik meg tanulmányaikat a koronkai Campus kellemes környezetében, ahol 17000 könyvtári egységet tartalmazó komoly elektronikus információszolgáltatású könyvtár, diákság által működtetett büfé, kantin és nem saját tulajdonban levő bentlakás áll rendelkezésükre.

Cím: Marosvásárhely - Koronka, Segesvári út (Şoseaua Sighişoarei), 1C

Postacím: 540485 Târgu Mureş, OP 9, CP 4

Telefon: +40 265 208 170, +40 723 193989, +40 365 403030

Fax: +40 265 206 211

E-mail: office@ms.sapientia.ro

Honlap: www.ms.sapientia.ro

 

 

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE)

1945 elején Kolozsváron felvetődik két - román és magyar nyelvű – tudományegyetem igénye kolozsvári székhellyel. Számos román és magyar értelmiségi támogatja ennek megvalósítását. 1945. június 1-i hatállyal alakul meg a magyar tannyelvű kolozsvári tudományegyetem. Az egyetem mind a négy karának működése egyazon városban nehezen volt biztosítható, az orvosi kar működtetésére két magyarlakta nagyvárosban - Nagyváradon és Marosvásárhelyen - voltak ekkor reális korházi lehetőségek. A földrajzi és demográfiai érvek végül az utóbbi javára döntöttek.
Az események gyors ütemben követik egymást: 1945. július 16-án zajlik le az orvosi kar tanárainak helyszíni szemléje Marosvásárhelyen, majd egy rendelet jelenik meg, miszerint a Hadügyminisztérium az egyetem céljaira átadja a marosvásárhelyi hadapródiskola épületét, megoldva ezzel a preklinikai diszciplínák elhelyezését.

Így indult meg 1945 október végén 300 hallgatóval egyetemünk, előbb mint a Bolyai egyetem fakultása. Az első felvételi vizsgát a magyar egyetem orvosi karán
1945. november 4-én tartották meg. Ekkor 300-an jelentkeznek az első évre, a törvény biztosította 150 helyre.1947-ben már 250 elsőéves diák iratkozik be. 1948-ban 751 hallgatója van az egyetemnek, az oktatók között 16 professzor és 6 előadótanár. 1946. február 14-én zajlik le az első tudományos gyűlés.

A magyar nyelvű orvosi és gyógyszerészképzés történetében újabb állomás az 1948-az tanügyi reform.
Ennek keretében a Bolyai Egyetem Orvosi karát kizárólag magyar tannyelvű Orvosi és Gyógyszerészeti Intézetté alakították. Egyetemünk történetében 1962 től kezdve egyik legsúlyosabb problémává válik az intézet magyar jellegének megváltoztatása. Pártutasításra a minisztérium elrendelte a kétnyelvű, magyar és román nyelvű oktatást. A magyar nyelvű oktatásban is két tantárgyat, a törvényszéki orvostant és az egészségügyi szervezést román nyelven kellett előadni. A gyakorlati oktatást is román nyelven kellett vezetni. A professzorok nagytöbbsége vállalta hogy román nyelven is megtartja előadásait. Ezt egy évig a minisztériumban elfogadták, majd kijelentették, hogy román nyelven csak a roman nemzetiségű oktatók adhatnak elő. Ezzel szükségleten felül felduzzasztották az oktatószemélyzet létszámát, megváltoztatva annak nemzetiségi összetételét.

A nyílt nemzetiségellenes pártpolitika jelei az egyetemen csak a '80-as években jelentkeztek. Az adott politikai és gazdasági viszonyok hatására az 1980-as évektől kezdődően számos oktató választotta megoldásként az ország elhagyását. Ez a folyamat elsősorban a magyar nyelvű oktatási bázist apasztotta.

Az 1990-ig alkalmazott felvételi rendszer nem biztosította az anyanyelven tanulók esélyegyenlőségét, azt eredményezte, hogy a magyar nemzetiségű orvostanhallgatók aránya országosan alatta maradt a demográfiai adatok alapján elvárhatóknál. Az 1989. decemberi eseményeket követően a felvételi rendszer korrekté vált, javult ugyan valamelyest a magyar hallgatók aránya, de nem a kívánt mértékben.

Az orvosi oktatásban az 1989. decemberi forradalom óta voltak bizonyos eredmények – így helyreállították a magyar nyelvű előadásokat az összes diszciplínákon, lépések történtek fiatal magyar oktatók felvételére, de jó néhány alapvető kérdés, a külön beiskolázási szám valamint az önálló fakultás problémája még megoldásra vár. A jelen feladati körül két probléma különleges jelentőségű és
fontosságú: a diákság és fiatal orvosok körében kialakult elvándorlási láz fékezése valamint az anyanyelvű beiskolázási és oktatási keretek biztosítása.

Az Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti egyetemen a következő szakokon folyik felsőfokú oktatás: Általános orvosi; Bábaképző; Általános aszisztens; Táplálkozás és élelmezéstan; Balneo-fiziko-kinetoterápia és rehabilitáció; Katonaorvosi; Testnevelés és sport; Fogorvosi; Fogtechnikus; Fogászati aszisztens; Dentárhigiénikus fogászati aszisztens; Gyógyszerész és Gyógyszerész aszisztens.

Cím: 540139 Marosvásárhely, Gheorghe Marinescu utca, 38 sz.
Telefon: +40-265-215 551
Fax: 40-265-210 407
E-mail: rectorat@umftgm.ro
 
MOGYE-terkep copy
A MOGYE campusának térképe (nagyítható)
FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinMixxRSS FeedPinterest